Aanmelden

Vraag & Antwoord
Warmtesysteem

Vraag & Antwoord
Warmtesysteem

1. Hoe werkt een warmtepomp?

Antwoord:

De warmtepomp wint warmte uit de bodem of de lucht, bij de Eenhoorn is dit uit de lucht. Daarna zet hij dit om in bruikbare energie om uw huis te verwarmen. Een warmtepomp gebruikt elektriciteit. De stroom die de pomp verbruikt wordt verwerkt in de jaarafrekening van de warmte (in de vorm van GJ’s). Neem bijvoorbeeld een luchtwarmtepomp: tijdens het verwarmen onttrekt deze warmtepomp energie uit de buitenlucht. De energie pompt hij in het buitendeel op naar een bruikbaar niveau voor verwarming, waarna het systeem de warmte afgeeft in de ruimte. Hier liggen  natuurkundige processen aan ten grondslag: verdampen en condenseren.

 

Tussen het buitendeel en het binnendeel van het warmtepompsysteem stroomt een koudemiddel. Met behulp van een compressor in het buitendeel, wordt dit koudemiddel rondgepompt. Voorop staat dat hij de warmte van een lage naar een hoge temperatuur brengt. En dan zodanig dat deze kan dienen als verwarming.

 

Met behulp van het koudemiddel onttrekt de warmtepomp warmte aan de buitenlucht. Dit koudemiddel heeft de bijzondere eigenschap dat het al verdampt bij een heel lage temperatuur. Hierdoor kan een warmtepomp zelfs bij een heel lage buitentemperatuur toch bruikbare warmte uit de buitenlucht opnemen. Het koudemiddel haalt warmte uit de buitenlucht doordat het verdampt onder lage druk en dit vormt zich tot een soort gas.

In een gesloten systeem pompt hij vervolgens het aanwezige gas rond en verhoogt hij de druk. Het resultaat is dat het warme gas condenseert bij de hoge temperatuur en verhoogde druk, waardoor warmte vrijkomt. Deze warmte geeft hij af aan de lucht of een watercircuit. Vervolgens staat hij dit af in de ruimte. Als dit gebeurt, verlaagt hij de druk in de condensor weer, transporteert het koudemiddel als vloeistof naar het buitendeel en neemt hij weer nieuwe energie uit de buitenlucht op. En zo herhaalt de cyclus van de warmtepomp zich steeds opnieuw.

2. Waarom is mijn voorschot zo hoog? Waaruit is mijn voorschot opgebouwd?

Antwoord:

Voor het gebruik van warmte en warm tapwater betaalt u ons het eerste jaar maandelijks een voorschot van € 85,-. Dit bedrag is gebaseerd op een verbruik van 15 gigajoule (GJ) per jaar. Dat staat gelijk aan 450 m3 gas per jaar. Dit voorschot is als volgt opgebouwd:

 

Kostencomponent Bedrag
Vastrecht € 39,10
Meettarief €   2,22
Huur afleverset € 10,52
Verbruik Warmte € 32,58
Voorschot totaal € 84,42

 

Aan het eind van uw contractjaar ontvangt u van ons een jaarafrekening voor de warmte. Op dat moment weten we of u meer of minder dan 15 GJ hebt gebruikt. U hoort dan ook of u geld terugkrijgt of nog moet bijbetalen. Dat is ook het moment om uw voorschotbedrag aan te passen naar uw werkelijke verbruik.

3. Wanneer wordt mijn voorschotbedrag afgeschreven?

Antwoord:

Wij incasseren het voorschotbedrag op de laatste werkdag van de kalendermaand.

4. Kan ik mijn voorschot ook verlagen of verhogen?

Antwoord:

Verhogen kan altijd. Als u vermoed dat u veel warm water en verwarming gaat gebruiken, kan dit handig zijn om geen risico te lopen dat u aan het eind van het jaar moet bijbetalen. Wij hebben het maandbedrag gebaseerd op een verbruik van 15 gigajoule per jaar. Dit is een gemiddeld verbruik voor een appartement in Nederland.

 

In het geval van verlagen raden wij u wel aan om het eerste jaar het door ons berekende voorschot te betalen. Na één jaar krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag terug en berekenen we een nieuw termijnbedrag.

 

Wilt u uw voorschotbedrag aanpassen? Geef dit dan uiterlijk op de 20ste van de maand aan ons door. Dan kunnen wij de wijziging nog meenemen voor de volgende maand.

5. Wanneer krijg ik een jaarafrekening?

Antwoord:

Deze krijgt u ongeveer een jaar nadat u een contract met Iederzon bent aangegaan. Dit is de datum dat u de woning heeft betrokken. Daarna volgt elk jaar rond dezelfde datum de jaarafrekening.

6. Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

Antwoord:

Voor het wijzigen van uw rekeningnummer moet u ons opnieuw machtigen voor automatische incasso. Dit kan per post of digitaal. Wij helpen u hier graag bij. Bel naar 088-3110377 of stuur een e-mail naar warmte@iederzon.nl.

7. Moet ik me nog aanmelden bij een energieleverancier voor stroom of gas?

Antwoord:

Uw woning is niet aangesloten op het gasnet. Uw woning en het warme water worden verwarmd door warmtepompen.

 

Ook is uw woning aangesloten op een aantal zonnepanelen. Toch moet u altijd aangesloten zijn bij een energieleverancier voor stroom. Dit heeft te maken met het terugleveren van opgewekte zonne-energie.

8. Wat gebeurt er als ik ga verhuizen/ wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Antwoord:

Gaat u verhuizen? Dan kunt u uw contract opzeggen via warmte@iederzon.nl. Hierbij vermeldt u:

 • Per wanneer u de woning verlaat
 • De warmtemeterstand van uw laatste huurdag
 • Uw contactgegevens
 • Uw nieuwe adres.

U krijgt van ons bericht als wij uw opzegging hebben verwerkt.

9. Wat moet ik doen als ik geen warm water / verwarming meer heb?

Antwoord:

Het is erg vervelend als uw water niet warm wordt of uw verwarming niet werkt. U kunt uw storing doorgeven aan Ymere via 088-0008900. Om de storing goed te kunnen beschrijven, zodat deze snel verholpen kan worden, kunt u onderstaande stappen volgen.

 

De verwarming wordt niet warm genoeg of helemaal niet warm

 • Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat.
 • Wacht enige tijd (minimaal 2 uur, zo lang duurt het om de temperatuur 1°C te laten stijgen).
 • Reageert de vloerverwarming niet, controleer dan of in andere ruimtes (met een eigen thermostaat) de vloerverwarming wel functioneert.
 • Wordt de vloer niet warm genoeg in een bepaalde ruimte? Dan zit het probleem waarschijnlijk in de binnen-installatie.
 • Warmen geen van de ruimtes op? Dan is er mogelijk een probleem met de levering.
 • Zitten uw buren met hetzelfde probleem? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de levering.
 • Bel met Ymere via 088-0008900 en geef de storing zo goed mogelijk door op basis van bovenstaande informatie.

Het kraanwater wordt niet of onvoldoende warm

 • Geldt dit voor één kraan? Dan is er een probleem met de binnen-installatie.
 • Geldt het voor alle kranen in uw woning? Dan is er mogelijk een probleem met de levering.
 • Zitten uw buren met hetzelfde probleem? Dan is de kans groter dat het een probleem is in de levering.
 • Bel met Ymere via 088-0008900 en geef de storing zo goed mogelijk door op basis van bovenstaande informatie.

Staat uw vraag er niet tussen?

Staat uw vraag er niet tussen?

Dan horen wij graag van u! U kunt ons bereiken via 088-3110377 (ma-do: 09:00 – 20.00 uur, vr: 09.00 – 17:30 uur) of stuur een e-mail naar warmte@dezoncorporatie.nl.