Aanmelden

Voor wie?

Voor wie?

In principe verhuurt Iederzon zonnepanelen aan alle huurders van Ymere.  Elke huurder kan zonnepanelen aanvragen. Wij bekijken vervolgens of we de zonnepanelen ook kunnen plaatsen.

Eengezinswoningen

Bij de eengezinswoningen kijken we eerst naar de ruimte op het dak. Passen er wel panelen op en zo ja, hoeveel? Staat er ook een grote boom voor het huis die schaduw werpt? En wanneer staat uw dak op de planning voor onderhoudswerkzaamheden? Wanneer uw dak geschikt is kijken we naar uw energieverbruik. Wanneer we dit alles weten brengen we een gratis Persoonlijk Adviesrapport uit. U bepaalt vervolgens of u dit interessant vindt of niet.

Het kan ook zijn dat we uw woning zelf al bekeken hebben op basis van de data van Ymere. In dat geval heeft u waarschijnlijk al post van ons gehad. U kunt er in dat geval vanuit gaan dat uw dak geschikt is. Toch willen we dan nog wel uw elektraverbruik weten. En dus vragen we u om ook in dat geval een Persoonlijk Advies aan te vragen.

Appartementen

Huurders van appartementen kunnen niet op individuele basis zonnepanelen huren. Wij leggen zonnepanelen altijd per complex aan. Dat betekent dat wij een woongebouw selecteren en alle bewoners in dat gebouw een identiek aanbod doen voor het huren van 5 zonnepanelen. Ook hier kijken we natuurlijk wel naar uw elektraverbruik bij het uitbrengen van een advies aan u.

Indien uw gebouw hiervoor geselecteerd is ontvangt u een aanbod van ons per post. Heeft u nog geen aanbod ontvangen? Ook dan kunt u een aanvraag doen. Wij kijken dan of uw woongebouw geschikt is en of we er zonnepanelen kunnen aanbieden aan u en uw buren.

 

Klik op een button hieronder voor meer informatie.