Aanmelden

Voor wie?

Voor wie?

In principe verhuurt Iederzon zonnepanelen aan alle huurders van Ymere.  Elke huurder kan zonnepanelen aanvragen. Wij bekijken vervolgens of we de zonnepanelen ook kunnen plaatsen.

Aanvraag eengezinswoningen

Bij de eengezinswoningen kijken we eerst naar de ruimte op het dak. Passen er wel panelen op en zo ja, hoeveel? Staat er ook een grote boom voor het huis die schaduw werpt? En wanneer staat uw dak op de planning voor onderhoudswerkzaamheden? Wanneer uw dak geschikt is kijken we naar uw energieverbruik. Wanneer we dit alles weten brengen we een gratis Persoonlijk Adviesrapport uit. U bepaalt vervolgens of u dit interessant vindt of niet.

Het kan ook zijn dat we uw woning zelf al bekeken hebben op basis van de data van Ymere. In dat geval heeft u waarschijnlijk al post van ons gehad. U kunt er in dat geval vanuit gaan dat uw dak geschikt is. Toch willen we dan nog wel uw elektraverbruik weten. En dus vragen we u om ook in dat geval een Persoonlijk Advies aan te vragen.

Aanvraag appartementen

Huurders van appartementen kunnen niet op individuele basis zonnepanelen huren. Wij leggen zonnepanelen altijd per complex aan. Dat betekent dat wij een woongebouw selecteren en alle bewoners in dat gebouw een aanbod doen voor het huren van 3, 4 of 5 zonnepanelen. Ook hier kijken we natuurlijk naar uw elektraverbruik bij het uitbrengen van een advies aan u.

Indien uw gebouw hiervoor geselecteerd is ontvangt u een aanbod van ons per post. Heeft u nog geen aanbod ontvangen? Ook dan kunt u een aanvraag doen. Wij kijken dan of uw woongebouw geschikt is en of we er zonnepanelen kunnen aanbieden aan u en uw buren.

Verhuizen naar een woning met zonnepanelen

Verhuist u naar een woning van Ymere waar al zonnepanelen op liggen? Dan ondertekent u naast uw huurovereenkomst direct de gebruikersovereenkomst voor de zonnepanelen. Dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen. Omdat de zonnepanelen al zijn aangesloten op de woning kunt u niet meer kiezen of u wel of geen gebruik wilt maken van de zonnepanelen of hoeveel u er wilt huren. Wel geven wij u de garantie dat u altijd minstens €1,- per jaar móet besparen. Het is niet de bedoeling dat u meer geld kwijt bent aan uw energiekosten doordat er zonnepanelen bij uw woning horen.

 

Klik op een button hieronder voor meer informatie.