Aanmelden

Vraag &
antwoord

Vraag &
antwoord

1. Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor het huren van zonnepanelen?

Antwoord:

In principe komt elke eengezinswoning in aanmerking voor het huren van zonnepanelen. Mits het dak geschikt is en u genoeg energie verbruikt. Bent u huurder van een meergezinswoning? Dan kunt u geen aanvraag doen. U komt alleen in aanmerking voor zonnepanelen wanneer u hier post over heeft ontvangen.

2. Hoeveel zonnepanelen kan ik huren?

Antwoord:

Als u een eengezinswoning huurt kunt tussen de 4 en 10 zonnepanelen huren. Dit is afhankelijk van de ruimte op uw dak en uw energieverbruik. Huurt u een appartement? Dan staat het aantal panelen in het aanbod dat u heeft ontvangen. Let op! U kunt het aantal panelen dat u huurt tussentijds niet wijzigen. Verwacht u dat uw gezinssituatie binnen een aantal jaar verandert, omdat uw kinderen bijvoorbeeld het huis uit gaan? Dan kunt u beter kiezen voor een lager aantal zonnepanelen.

3. Hoe weet ik of mijn dak geschikt is voor zonnepanelen?

Antwoord:

Als u in een appartementencomplex woont kijken we dit van tevoren na. Als u een eengezinswoning huurt, komt u hierachter door een gratis persoonlijk advies bij ons op te vragen. Wij kunnen dit eenvoudig voor u bekijken met onze speciale software.

4. Wat zijn de kosten van het huren van zonnepanelen?

Antwoord:

Dat ligt aan de hoeveelheid zonnepanelen die u huurt. Meer informatie over de huidige prijzen vindt u op deze pagina.  Maar let op: de verlaging van uw energierekening zal groter zijn dan dit bedrag, waardoor u netto per maand bespaart.

5. Welke besparing levert het huren van zonnepanelen mij op?

Antwoord:

Dit is afhankelijk van de opwek van de zonnepanelen, wat weer afhankelijk is van de oriëntatie van uw dak. De besparing is ook afhankelijk van de prijs die uw energieleverancier rekent per kilowattuur (kWh). Als u een appartement huurt ziet u de gemiddelde besparing in het aanbod dat u heeft ontvangen. Voor eengezinswoningen rekenen we dit graag voor u uit in een persoonlijk advies.

6. Welke garanties krijg ik?

Antwoord:

U krijgt een opbrengstgarantie. Wij spreken met u een verwachte stroomopbrengst af. Na elk huurjaar krijgt u bericht over de opbrengst van uw zonnesysteem. Hebben de zonnepanelen minder dan 95% van de afgesproken stroom opgeleverd? Dan krijgt een compensatie voor het tekort.

Bovendien garanderen wij dat onze stroom (per kWh) altijd goedkoper zal zijn dan de gemiddelde energieprijs in de markt. De prijs per kWh van onze zonnepanelen zal daarom nooit hoger worden dan de gemiddelde kWh-prijs van een driejarig vastcontract voor stroom bij Vattenfall, Eneco en Essent. Wij peilen dit gemiddelde tweemaal per jaar.

 

7. Wat gebeurt er met de energiebelasting als ik zonnepanelen heb?

Antwoord:

Iedereen in Nederland betaalt belasting over het aantal kWh dat wordt afgenomen bij de energieleverancier. Op de jaarnota van uw energieleverancier kunt u zien hoeveel energiebelasting u betaalt. Wanneer u zonnepanelen heeft, neemt u minder kWh af bij uw energieleverancier. Hierdoor gaat de energiebelasting die u moet betalen omlaag als u zonnepanelen heeft.

Daarnaast ontvangt iedereen in Nederland ook een teruggave van de energiebelasting. Hierbij wordt gekeken naar het aantal dagen per jaar waarop u energie gebruikt. Zelfs met zonnepanelen blijft u nog steeds klant bij uw energieleverancier en blijft u ook energie afnemen. Dit betekent dat de teruggave energiebelasting die u ontvangt, hetzelfde blijft ook als u zonnepanelen heeft.

Uw voordeel wordt hierdoor dus groter. U hoeft minder energiebelasting te betalen en daarnaast krijgt u evenveel weer terug.

8. Wat gebeurt er met de zonnestroom wanneer ik niet thuis ben?

Antwoord:

De stroom die u niet gebruikt wordt via uw meter teruggeleverd aan het net. Hiervoor krijgt u een vergoeding van uw energieleverancier. Voor deze stroom betaalt u bij de meeste energieleveranciers ook terugleverkosten. Kijk voor meer informatie hierover op https://iederzon.nl/terugleverkosten/.

9. Ik verbruik maar weinig stroom. Heeft het dan wel zin om mee te doen?

Antwoord:

Dat moeten we per geval bekijken. Als u hierover twijfelt, neem dan contact met ons op. We adviseren u graag.

10. Gaat de huur van mijn woning ook omhoog als gevolg van de zonnepanelen?

Antwoord:

Ymere garandeert dat de huur van uw woning niet zal stijgen als gevolg van het betere energielabel dat uw woning krijgt door de zonnepanelen.

11. Hoelang zit ik aan de zonnepanelen vast?

Antwoord:

De overeenkomst geldt voor de duur dat u de woning huurt, met een maximum van 20 jaar. In deze periode geniet u natuurlijk wel van alle garanties die hierboven genoemd zijn. Gaat u verhuizen? Dan vervalt het contract automatisch.

12. Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?

Antwoord:

Ja, u kunt gewoon bij uw vertrouwde leverancier blijven. Ook overstappen naar een andere energieleverancier is geen probleem.

 

U heeft naast de zonnepanelen ook altijd nog een contract met een energieleverancier nodig. Verbruikt u namelijk meer stroom dan de panelen opwekken? Dan koopt u de overige stroom nog van uw energieleverancier. Ook de stroom die u in de nacht gebruikt koopt u van uw energieleverancier, aangezien de zonnepanelen ‘s nachts geen stroom opwekken.

13. Moet ik iets doorgeven bij mijn energieleverancier of netbeheerder?

Antwoord:

U kunt zelf kiezen of u na oplevering direct aan uw energieleverancier doorgeeft dat u zonnepanelen heeft en direct wilt besparen. U kunt er dan voor kiezen om uw maandlasten aan te passen, zodat u niet direct een verschil merkt in uw vaste lasten.

14. Ik heb gehoord dat de salderingsregeling voor zonnepanelen mogelijk wordt aangepast door de regering. Klopt dit?

Antwoord:

Op 13 februari heeft de Eerste Kamer tegen de afbouw van de salderingsregeling gestemd. Dit betekent dat u alle stroom die uw zonnepanelen opwekken mag blijven salderen.

Doordat de salderingsregeling blijft bestaan, zullen energieleveranciers de zonnepaneel-gebruikers op een andere manier gaan stimuleren om hun zonnestroom direct te gebruiken. Hierin zijn drie opties:

  • De terugleververgoeding voor stroom verlagen. Dit is het bedrag wat de energieleverancier aan u betaalt voor de zonnestroom die u niet gebruikt en dus teruglevert aan het stroomnet.
  • Extra vaste maandelijkse kosten toevoegen afhankelijk van de teruggeleverde stroom.
  • Als u zonnepanelen op uw dak heeft liggen, kan het zijn dat u bijvoorbeeld geen (welkomst)korting krijgt als u overstapt naar een andere energieleverancier.

Let bij het afsluiten van een nieuw energiecontract daarom goed op deze bovenstaande punten. Dit kan namelijk invloed hebben op uw maandelijkse besparing. Weet u niet of er van een één van deze drie punten sprake is bij de energieleverancier? Dan kunt u hen altijd bellen om dit na te vragen.

Wij geven u geen advies over welke energieleverancier het beste is voor zonnepaneel-gebruikers. U kunt op diverse sites de tarieven en voorwaarden vergelijken, zoals bijvoorbeeld:

15. Hoe kan ik slim gebruik maken van de stroom van de zonnepanelen?

Antwoord:

De energieleveranciers en netbeheerders willen voorkomen dat er veel stroom terug het stroomnet op gaat. Zij willen graag dat mensen de stroom van de zonnepanelen direct gebruiken. U bent daarom altijd het voordeligst uit als u overdag uw elektrische apparaten aanzet in plaats van ’s nachts.

  • Zo kunt u bijvoorbeeld uw wasmachine, droger en vaatwasser zo instellen dat deze overdag draaien in plaats van ’s nachts. Het is verstandig om deze apparaten niet allemaal tegelijkertijd aan te zetten, maar afwisselend na elkaar.
  • Daarnaast kunt u uw apparaten zoveel mogelijk overdag opladen in plaats van ’s nachts.

Zo gebruikt u de stroom die de zonnepanelen opwekken direct en hoeft u de stroom niet terug te leveren aan het stroomnet. ’s Avonds en ’s nachts neemt u dan minder stroom af van het stroomnet.

16. Ik lees veel over brand als gevolg van zonnepanelen. Hoe zit dit?

Antwoord:

De recente berichtgeving over brand als gevolg van zonnepanelen kennen wij ook. In alle gevallen gaat het hier om slecht installatiewerk. De eisen die Ymere aan Iederzon stelt bij de installatie zijn zo hoog, dat dit brandrisico vrijwel uitgesloten is.

17. Heeft de brandweer last van zonnepanelen?

Antwoord:

Onze zonnepanelen hebben nog nooit een brand veroorzaakt, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u door een andere oorzaak te maken krijgt met een huisbrand. Wij houden altijd rekening met hoe wij de panelen installeren, zodat de brandweer geen last heeft van de zonnepanelen bij het blussen van een brand. Dit doen wij door voldoende ruimte te houden tussen de erfgrens van uw woning en de zonnepanelen. 

18. Kan ik gehackt worden als ik zonnepanelen heb?

Antwoord:

Nee dit kan niet. De monitoring van onze zonnepanelen wordt gedaan door middel van een simkaart. Ze zijn dus niet verbonden met uw eigen internet. Daarom loopt u geen risico om gehackt te worden doordat u zonnepanelen heeft.

19. Worden alle afspraken vastgelegd?

Antwoord:

Ja, middels een overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden.

20. Wat gebeurt er als Iederzon failliet gaat?

Antwoord:

In dat geval staat Ymere garant en neemt Ymere het contract met u over.

21. Ik wil graag eerst persoonlijk iemand spreken voordat ik meedoe. Kan dat?

Antwoord:

Ja, dit is mogelijk. Indien u hier prijs op stelt komt een klantadviseur van Iederzon bij u langs. De installateur van Iederzon komt sowieso altijd langs voordat de installatie daadwerkelijk plaatsvindt. Zo komt u niet en wij ook niet voor verrassingen te staan.

22. Waar vind ik een voorbeeld van de Gebruikersovereenkomst en Algemene Voorwaarden?

Antwoord:

U sluit een overeenkomst af met Iederzon en dus niet met Ymere. Hier vindt u voorbeelden van de overeenkomst die afsluit in het geval u een eengezinswoning huurt. In het geval u een appartement  huurt ziet de overeenkomst er iets anders uit. Op beide overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van kracht.

23. Jullie bellen mij voor een afspraak voor werkzaamheden, terwijl ik helemaal niet meedoe met het zonnepanelenproject. Hoe zit dat?

Antwoord:

U woont waarschijnlijk in een appartementencomplex of portiekflat. Als uw benedenburen wel zonnepanelen gaan huren, moet de zonnestroom via een kabel van het dak naar hun meterkast. Wij moeten de kabel daarom door uw meterkast trekken om deze op die van uw buren aan te sluiten. Mede namens Ymere en uw buren vragen wij u dan ook om ons toegang te geven tot uw meterkast. De afspraak voor de werkzaamheden duurt zo’n 1 tot 2 uur.

24. Waarom is de berekening in mijn Persoonlijk Advies anders dan in de brochure? (eengezinswoning)

Antwoord:

In de brochure ziet u een voorbeeldberekening staan. Omdat elke situatie anders is, maken wij voor u een Persoonlijk Advies. Hiervoor kijken we naar het jaarlijkse stroomverbruik dat u ons heeft doorgegeven én naar de ligging van uw dak.

Elk dak heeft een andere ligging ten opzichte van de zon. Daken die meer naar het zuiden gericht zijn vangen meer zon. Dit betekent dat zonnepanelen ook meer stroom zullen opwekken. Ook houden wij rekening met bomen, gebouwen in de buurt of schoorstenen en pijpjes op uw dak. Deze kunnen namelijk schaduw veroorzaken.

Dit nemen wij allemaal mee in de berekening in uw Persoonlijk Advies. Daarom is deze berekening anders dan in het voorbeeld.

25. Waarom is de berekening in de brief en/of mijn overeenkomst anders dan in de brochure? (appartementen)

Antwoord:

In de brochure ziet u een voorbeeldberekening staan. Omdat elk woongebouw anders is, maken wij voor elk gebouw vooraf een berekening. Wij kijken hoe wij de zonnepanelen zo gunstig mogelijk op het dak kunnen leggen. Het kan dus zijn dat de berekening iets anders uitkomt dan de berekening in de brochure.

26. Ik ga verhuizen naar een (nieuwbouw)woning van Ymere. Op deze woning zijn zonnepanelen aangesloten, Moet ik deze verplicht huren?

Antwoord:

Verhuist u naar een woning van Ymere waar al zonnepanelen op liggen? Dan ondertekent u naast uw huurovereenkomst direct de gebruikersovereenkomst voor de zonnepanelen. Dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen. Omdat de zonnepanelen al zijn aangesloten op de woning kunt u niet meer kiezen of u wel of geen gebruik wilt maken van de zonnepanelen of hoeveel u er wilt huren. De zonnepanelen huren bij de woning zoals u deze huurt. Wel geven wij u de garantie dat u altijd minstens €1,- per jaar móet besparen. Het is niet de bedoeling dat u meer geld kwijt bent aan uw energiekosten doordat er zonnepanelen bij uw woning horen.

27. Waar kan ik een klacht indienen over de installatie?

Antwoord:

We hopen dat alles rondom de installatie van de zonnepanelen goed is verlopen. Wilt u toch een klacht indienen of schade melden? Dan vragen we u om het formulier op de website van de Zoncorporatie in te vullen. De Zoncorporatie verzorgt de installatie namens Zongenoot. Link naar het formulier: https://info.dezoncorporatie.nl/klacht/.  

28. Waar kan ik een compliment achterlaten over de installatie?

Antwoord:

We vinden het altijd leuk om te horen wanneer onze collega’s goed werk hebben geleverd. U kunt ons hierover mailen naar info@iederzon.nl

Staat uw vraag er
niet tussen?

Staat uw vraag er
niet tussen?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

Neem gerust contact op met onze Klantenservice via 020 – 723 92 93 (ma-do: 09:00-20:00 uur, vr: 09:00-17:30 uur) of stuur ons een bericht via het contactformulier.